De Symposiumcommissie

De leden van de Symposium Commissie

V.l.n.r. boven: Iris, Alessandro, Tineke
midden: Arnoud
onder: Celine, Stephan, Bas, Alexander

Celine Alkemade - Voorzitter
Celine is tweedejaars natuurkundige en heeft zich op het voorzittersschap gestort. Zo zit zij alle vergadering voor, behoudt zij het overzicht over alle activiteiten en geeft zij hier en daar een duwtje in de juiste richting. Gelukkig wordt ze goed geholpen door de gehele commissie.

Iris Renckens - Penningmeester
Iris is een tweedejaars informatici en heeft de nobele taak van penningmeeser op zich genomen. Zo controleert ze of alle financiele zaken op orde zijn en of alles netjes betaald wordt. Tevens is ze verantwoordelijk voor dit mooie boekje.

Alessandro Vermeulen - Contactpersoon sprekers
Commissaris Sprekers}{Alessandro is een derdejaars informaticus en houdt zich bezig met het regelen van de sprekers. Dat houdt in dat hij verantwoordelijk is voor het uitzoeken van de sprekers en het onderhouden van het contact met sprekers.

Tineke Blom - Contactpersoon sprekers
Tineke is een tweedejaars natuur- en sterrenkundige en sinds kort ook wiskundige. Ze heeft zich voornamelijk beziggehouden met het regelen van sprekers voor het symposium. Daarnasst is zo ook betrokken geweest bij de algehele organisatie.

Alexander Melchior - Contactpersoon sponsoren
Voor het symposium zal de benodigde financieële ondersteuning worden geregeld door Alexander Melchior, een vijfde jaars Informatica student. Hiervoor houdt hij nauw contact met de sponsorcommissie van A-Eskwadraat om samen goede sponsoren te vinden. Ook zorgt hij er voor dat de sponsoren de aandacht krijgen die ze verdienen voor het ondersteunen van dit symposium.

Arnoud Pastink - Contactpersoon bestuur
Arnoud is een vijfdejaars informaticastudent. Het afgelopen jaar was hij druk met het besturen van A-Eskwadraat, hij bekleedde de functie van boekencommissaris. Nu hij weer studeert probeert hij de commissie te ondersteuen waar dat mogelijk is.

Stephan Wolbers - Contactpersoon bestuur
Stephan is een vierdejaars Natuur- en Sterrenkunde student. Het afgelopen jaar heeft hij in het bestuur van A-Eskwadraat gezeten, waar de functie van secretaris bekleedde. In de commissie heeft hij een begeleidende rol en schiet hij iedereen te hulp die dat nodig heeft.

Bas den Heijer - Contactpersoon bestuur
Een nieuw jaar, een nieuw bestuur en een nieuw contactpersoon voor de commissie. Deze vijfdejaars informaticus is een veteraan op het gebied van symposia en doet zijn best om de commissie te steunen met raad en daad maar geeft graag alle eer door aan zijn commissiegenoten die al ruim een half jaar bezig waren toen hij erbij kwam.